Senders

Al llarg de la vida trobes camins que, a vegades, de manera inesperada, et porten a llocs sorprenents. A la col·lecció Senders les línies gravades són els camins i la gemma central, la protagonista, és el tresor trobat.

Sovint són joies úniques, les gemmes de les quals ens han arribat a les mans quasi per atzar. Altres vegades són versions personalitzades que fem per encàrrec, amb gemmes especials que ens fa arribar la persona interessada.